(For Technical Help Only)  +91-7820808441 (10:30 AM to 05:00 PM) help.mucbfexam@gmail.com
IMPORTANT

The Maharashtra Urban Co-operative Banks’ Federation Ltd.

जाहिरात कोड क्र. १११/२०२३-२४

महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर जिल्हा नागपूर स्थित एका अग्रगण्य नागरी सहकारी बँकेत 'कनिष्ठ लिपिक'या पदाकरिता दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स् फेडरेशन लि., मुंबई यांचे माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दि. ०४/११/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० पासून ते १७/११/२०२३ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत भरुन पाठवावेत.

Download interview hallticket

Ongoing Events

Activity Schedule
Commencement of on-line registration of application04-11-2023 From 11.00 am
Closure of registration of application17-11-2023 Till 23.59 pm
Closure of editing of application17-11-2023 Till 23.59 pm
Closure for submission of payment17-11-2023 Till 23.59 pm
Last date for printing your application17-11-2023 Till 23.59 pm